SAPIENS    14.11.2022


Brunelleschi'nin Kubbesi    11.11.2022


YENİLER    29.08.2022

Daniel Defoe, Veba Yılı Günlüğü, Çev.Burçak Özdemir, Zeplin Kitap, İstanbul 2020.

Aldous Huxley, Loudun Şeytanları, Çev.Can Ömer Kalaycı, İthaki Yayınları, İstanbul 2022.

Tommaso Campanella, Güneş Kent, Çev.Betül Parlak Cengiz, Koridor Yayıncılık, İstanbul 2021.

Emily Lloyd-Jones, Kemik Evler, Çev. İren Kori, Epsilon Yayınevi, İstanbul 2022.

Alp Doğu Eser, "Modern Sıkışıklar". Bir Sanat Tarihçisi Güncesi, İzan Yayıncılık, Ankara 2022.

Alp Doğu Eser, Akdeniz Işığını İzleyen Félix Ziem (1821-1911), Myrina Yayınları, Ankara 2022.

 


Şeytan Kumaşı    28.09.2022
İslam Açısından Sihir    28.09.2022
Kuran Hadis İslam    28.09.2022
Dil ve Din    28.09.2022
Emeviler Dönemi    29.08.2022
The Prophet's Mosque    01.03.2017
İlk İslâm Mescidleri    29.08.2022
The House of Prophet    01.03.2017
Kâbe    29.08.2022
Kara Ölüm    29.08.2022
İslam Estetiğine Giriş    29.08.2022

Oliver Leaman, İslam Estetiğine Giriş, (Çev.N.Yılmaz), Küre Yayınları, İstanbul 2010

Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat'ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbasi Toplumu, (Çev. L. Şimşek), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.

Mustafa Yıldırım (haz.), İslam Sanatı ve Estetiğinin Temelleri, Palet Yayınları, Konya 2011
İslam&Sanat    29.08.2022

Yusuf El-Kardavi, İslam&Sanat, (çev.H.Tekin), Aşiyan Yayınları, İstanbul 2006
İslam Arkeolojisi    29.08.2022

Timothy Insoll, İslam Arkeolojisi, (Çev.Bahar Tırnakçı), Homer Kitabevi, İstanbul                                 2007

1-Giriş
2-Cami
3-Konut Ortamı
4-Müslüman Yaşantısı
5-Sanat, Ticaret ve Düşünceler
6-Ölüm ve Ölü Gömme
7-Toplumsal Çevre
8-İslam Arkeolojisi
Kaynakça
Dizin
 
 

İlginç bir okuma oldu demek isterdim ancak olmadı. Belki kişisel beklentimin yüksek olması yüzünden bir çok bölümü hızlı geçtiğimi belirtmem gerekir. Kitap, en sade söylemle; İslâm arkeolojisi ile ilgilenenlere bir mekân ya da eserin "İslâmi" karakterinin nasıl fark edileceğini anlatmaya çalışıyor ki, içinde yaşayan bizler için "normal" sınırlar içerisinde kalacak kimi çözümleme ve okumalar, konu dışında yer alanlara "keşif" tadında sunuluyor. İslâm Arkeolojisi kavramını açmaya çalışması açısından önemli. Daha çok yazmak ve daha çok düşünmek gerek..
İslâm Sanatı    29.08.2022

Selçuk Mülayim, İslâm Sanatı. Büyük Bildirinin Göstergeleri, (ed. A. Doğanay), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, 2010
Batı İslâm Algısı    26.08.2022

Fuat Aydın, Batı İslâm Algısının Arkeolojisi, Eski Yeni Yayınları: 6, Ankara 2011
İslam Tarihi    29.08.2022

Paul Lunde, İslam Tarihi. Dünden Bugüne İslam Dünyası, (çev. İ. Tan), Alfa Yayınları, İstanbul 2011