• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Şeytan Kumaşı    24.02.2014
İslam Açısından Sihir    20.02.2014
0 Yorum - Yorum Yaz

Kuran Hadis İslam    18.02.2014
0 Yorum - Yorum Yaz

Dil ve Din    14.01.2014
Emeviler Dönemi    01.03.2017
The Prophet's Mosque    01.03.2017
İlk İslâm Mescidleri    01.03.2017
The House of Prophet    01.03.2017
Kâbe    01.03.2017
0 Yorum - Yorum Yaz

0 Yorum - Yorum Yaz

Kara Ölüm    30.12.2013
0 Yorum - Yorum Yaz

İslam Estetiğine Giriş    26.05.2012

Oliver Leaman, İslam Estetiğine Giriş, (Çev.N.Yılmaz), Küre Yayınları, İstanbul 2010
0 Yorum - Yorum Yaz


Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür. Bağdat'ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbasi Toplumu, (Çev. L. Şimşek), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.
0 Yorum - Yorum Yaz


Mustafa Yıldırım (haz.), İslam Sanatı ve Estetiğinin Temelleri, Palet Yayınları, Konya 2011
0 Yorum - Yorum Yaz

İslam&Sanat    07.12.2011

Yusuf El-Kardavi, İslam&Sanat, (çev.H.Tekin), Aşiyan Yayınları, İstanbul 2006
0 Yorum - Yorum Yaz

İslam Arkeolojisi    27.10.2011

Timothy Insoll, İslam Arkeolojisi, (Çev.Bahar Tırnakçı), Homer Kitabevi, İstanbul                                 2007

1-Giriş
2-Cami
3-Konut Ortamı
4-Müslüman Yaşantısı
5-Sanat, Ticaret ve Düşünceler
6-Ölüm ve Ölü Gömme
7-Toplumsal Çevre
8-İslam Arkeolojisi
Kaynakça
Dizin


İlginç bir okuma oldu demek isterdim ancak olmadı. Belki kişisel beklentimin yüksek olması yüzünden bir çok bölümü hızlı geçtiğimi belirtmem gerekir. Kitap, en sade söylemle; İslâm arkeolojisi ile ilgilenenlere bir mekân ya da eserin "İslâmi" karakterinin nasıl fark edileceğini anlatmaya çalışıyor ki, içinde yaşayan bizler için "normal" sınırlar içerisinde kalacak kimi çözümleme ve okumalar, konu dışında yer alanlara "keşif" tadında sunuluyor. İslâm Arkeolojisi kavramını açmaya çalışması açısından önemli. Daha çok yazmak ve daha çok düşünmek gerek..
0 Yorum - Yorum Yaz

İslâm Sanatı    30.11.2011

Selçuk Mülayim, İslâm Sanatı. Büyük Bildirinin Göstergeleri, (ed. A. Doğanay), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, 2010
0 Yorum - Yorum Yaz

Batı İslâm Algısı    22.11.2011

Fuat Aydın, Batı İslâm Algısının Arkeolojisi, Eski Yeni Yayınları: 6, Ankara 2011
0 Yorum - Yorum Yaz

İslam Tarihi    18.12.2011

Paul Lunde, İslam Tarihi. Dünden Bugüne İslam Dünyası, (çev. İ. Tan), Alfa Yayınları, İstanbul 2011
0 Yorum - Yorum Yaz