Yayınlar

 

 
   

KİTAP

4  

Divriği Castle Excavation 2006-2018 [with M. A. Eser],

Independently Published, ISBN: 9798858016588

     
3   Denemeler -Düş'e Yazdım-
Create Space Independent Publishing Platform,
3 Eylül 2018, 
ISBN-1726422070

Okuma ihtimaliniz olan bu yazılar, bir zamanlar yeşermekte olan ancak daha sonra yitirdiğim yazarlık günlerime aittir. Öyle ya da böyle her bireyin içinde bir yazar gizlidir ve yazmak eylemi çok geniş bir anlam dünyasına sahiptir. Aslında yaptığımız her şey bir yazma eylemidir. Kimi zamana yem olur uçar gider kimi de sözcüklerle vücut bulur. Uçmaları yerine, okunarak anlamlarını tazelemelerini istediğim şeyleri bir araya getirmeye çalıştım. Buyurun,  Düş’üme Düş’ün…

   

2  

Divriği Kalesi Kazısı -I- 2006-2017,[M. Acara Eser ile]
CreateSpace Independent Publishing Platform,
Middletown, DE, 30 Ağustos 2018
ISBN-13: 978-1726219433 

Zengin maden yatakları ve Pavlikanların etkinlikleri nedeni ile tanınan Divriği, Türklerin Anadolu’ya gelmeleri sonrası Mengüceklerin eline geçmiştir. Mengüceklerin bu yerleşmedeki faaliyetleri hakkında elde yeterli veri bulunmamaktadır. Kale, içerisinde bulunan bir cami ve toprak altındaki mekânları ile bilgi edinebildiğimiz önemli bir kaynak halindedir. 

Rich mineral deposits and Paulicians activity were the reason for recognition of Divriği by the Turks who were coming to Anatolia after its fall in the hands of Mengüjecks. There is not enough data available about Mengüjeck activities in this settlement. As an important source from which we can learn are the mosque and the underground spaces inside the Castle area. 
   

 

1  

Divriği Yapı Topluluğu. Bir 13. Yüzyıl Anadolu Aşk Hikâyesi, 2017
The Building Complex of Divriği. A 13th Century Anatolian Love Story, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (August 7, 2017)  ISBN-13: 978-1974125197

Group of buildings in Divrigi are the representations of garden of life and concepts of love (mentioned in Khosrow and Shirin mesnevi, written by famous 12th century poet Genceli Nizâmi) embodied in the stone.

Those who visit the building today are welcomed by the tall Ahmet Shah with a pearl earring, who took the place of Ferhat standing against the Melike Turan, taking the place of Shirin with her knitted long hair and presented in all her beauty. The aim of the book in your hands is not to present the building complex. Some problems have been emphasized and evaluated, as well as some personal solutions have been proposed.   

KİTAP İÇİNDE BÖLÜM

8  

"Divriği Yukarı Kilise",

Prof.Dr.M.Sacit Pekak'a Armağan [M.Acara Eser ile], [Baskıda]

7  


"Kösedağ Savaşı'nın Demir Elbiseleri: Zırhlar",

Türk'ün Anadolu Tarihinde Bir Dönüm Noktası.
1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar 
Tarafından İşgali, (Ed. A. Kaya), C.Ü. Yayınları, 
No.193, Sivas 2018, s.253-278.

    6  


Anadolu'daki  Güneş Saatleri Kataloğu
(Ed.F.Tabak; F.Tabak, V.M.Tekinalp ile) Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2010


Çorum Müzesi Güneş Saati, 19
Kars, Ani, Horomos Manastırı Güneş Saati, 47
Kars, Ani, Polatoğlu Kilisesi Güneş Saati, 48
Kars, Ani, Tigran Honentz Kilisesi Güneş Saati, 49
Mardin, Kızıltepe Güneş Saati, 50
Sivas Müzesi Güneş Saati, 53
Adana Yeni Cami Güneş Saati, 57
Balıkesir, Zağanos Paşa Güneş Saati, 59
Bitlis, İhlâsiye Medresesi Güneş Saati, 61
Bitlis, Nuhiye Türbesi Güneş Saati, 62
Bitlis, Saidiye Türbesi Güneş Saati, 63
Diyarbakır, Ulu Cami Güneş Saati, 64
Edirne, Bayezid Cami Güneş Saati, 65
Edirne, Eski Cami Güneş Saati, 66
Edirne, Selimiye Cami Güneş Saatleri, 67-69
Edirne, Üç Şerefeli Cami Güneş Saati, 70
Erzurum, Şeyhler Cami Güneş Saati, 71
Gaziantep, Ali Neccar Cami Güneş Saati, 72
Gebze, Çoban Mustafa Paşa Cami Güneş Saatleri, 73-75
İstanbul, Aksaray Murat Paşa Cami Güneş Saatleri, 76-77
İstanbul, Ayasofya Cami Güneş Saatleri, 78-79
İstanbul, Balat, Ferruh Kethûda Cami Güneş Saati, 80
İstanbul, Balat, Hz.Cabir Cami Güneş Saati, 81
İstanbul, Bayezid Cami Güneş Saatleri, 82-84
İstanbul, Bayezid Medresesi Güneş Saatleri, 85-86
İstanbul, Beşiktaş Deniz Müzesi Güneş Saati, 87
İstanbul, Beylerbeyi, Hamid-i Evvel Cami Güneş Saati, 88
İstanbul, Cerahpaşa Cami Güneş Saati, 89
İstanbul, Dolmabahçe Sarayı Güneş Saati, 90
İstanbul, Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami Güneş Saati, 91-92
İstanbul, Edinekapı Şehitliği Güneş Saati, 93
İstanbul, Eminönü Yeni Cami Güneş Saatleri, 94-96
İstanbul, Eyüp, Cezeri Kasım Paşa Cami Güneş Saati, 97
İstanbul, Fatih Cami Güneş Saatleri, 98-99
İstanbul, Hekimoğlu Ali Paşa Cami Güneş Saatleri, 100-102
İstanbul, Fatih Seyid Ömer Cami Güneş Saati, 103
İstanbul, Fatih Yavuz Sultan Selim Cami Güneş Saati, 104
İstanbul Laleli Cami Güneş Saatleri, 105-106
İstanbul, Sultanahmet Cami Güneş Saatleri, 107-109
İstanbul, Süleymaniye Cami Güneş Saatleri, 110-111
İstanbul, Tophane Kılıç Ali Paşa Cami Güneş Saati, 112
İstanbul, Topkapı Kara (Gazi) Ahmet Paşa Cami Güneş Saati, 113
İstanbul, Kürkçübaşı Ahmet Şemseddin Cami Güneş Saati, 114
İstanbul, Topkapı Sarayı Güneş Saatleri, 115-117
İstanbul, Üsküdar Ayazma Cami Güneş Saatleri, 118-119
İstanbul, Üsküdar Mihrimah Sultan Cami Güneş Saatleri, 120-121
İstanbul, Üsküdar Paşa Limanı Cami Güneş Saati, 122
İstanbul, Üsküdar Yeni Valide Cami Güneş Saati, 123
Konya, Hacı Hasan (Kadı Mürsel Medcidi) Güneş Saati, 124
Konya, Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi Güneş Saati, 125
Kütahya Müzesi Güneş Saati, 126
Kütahya, Tavşanlı Saatçi Hacı Ziya Yücel Evi Güneş Saati, 127
Manisa, Hafsa Sultan Cami Güneş Saati, 128
Safranbolu, Köprülü Mehmed Paşa Cami Güneş Saati, 129
Sivas, Etnoğrafya Müzesi Güneş Saatleri, 130-131
Şanlıurfa, Ulu Cami Güneş Saati, 132
Şanlıurfa, Siverek, Çeribaşı Hüseyin Cami Güneş Saati, 133
Şanlıurfa, Siverek, Gülâbi Bey Cami Güneş Saati, 134
Şanlıurfa, Siverek, Hacı Ömer Cami Güneş Saati, 135
Şanlıurfa, Siverek Ulu Cami Güneş Saati, 136

  5     


"Kösedağ Savaş Alanı Araştırmaları", Prof.Dr.Ebru Parman'a Armağan, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları, (haz. A.O. Alp), Ankara 2009, s.191-202 

4  


"Anadolu-Suriye Sanat İlişkileri", Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, (ed. A.U.Peker ve K. Bilici), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s.65-75  

 3    


The Cultural Heritage in The Towns Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova and Rumkale,
(ed.A.Durukan. trans. A.T. Mitchell, M.K. Leube and A. Durukan), Ankara 2004 

   
 • Baths, 118-126
 • Tombs,127-154
 • Şeyh (Sheikh) Cemaleddin Tomb, 134-135 (with M. Acara)
 • The Mill, 214
 • The Masjid and The Tomb of Çekem Quarter, 236-241 (with S. Alp)
 • Latifzade Bath, 242-246
 • The Cultural Heritage of Suruc, 271-292
 • Town Chamber of The Akgün (Küllur) Family, 301-303
 • TheMill, 304
 • BüyükhanVillage Mill, 322
 • Evoluation,Baths, 356-359 (With A. Durukan)
 • Evoluation,Tombs, 360-363 (With A. Durukan)

2

  

 

 

 


Ankara. Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi
Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları, [Ed. M.S. Akpolat-E.ESER], Ankara 2004. 

 • Tarihçe. Selçuklu ve Beylikler Dönemi (A. Durukan ile), 17-23
 • Ahi Elvan Camisi, s.[A.Durukan ile], 140
 • Ahi Şerafettin/Arslanhane Camisi, [A.Durukan ile], 143-146
 • Ahi Şerafettin Türbesi, 147
 • AhiYakup Mescidi, [A.Durukan ile], 113
 • Ak Köprü, 69
 • Alâeddin Camisi, [A.Durukan ile], 130
 • Geneği Mescidi, 153
 • Hacıİvaz/Helvai Mescidi, [A.Durukan ile], 152
 • Hüseyin Gazi Türbesi, [A.Durukan ile], 36
 • Karanlık Mescit/Sabuni Mescidi, [A.Durukan ile], 154
 • KesikbaşTürbesi, 148
 • Molla Büyük Mescidi, [A.Durukan ile], 159
 • Örtmeli/HocaHundi Mescidi, [A.Durukan ile], 186
 • Saraç Sinan Mescidi ve Türbesi, [A.Durukan ile], 149
 • Şeyh İzzettin Mescidi, [A.Durukan ile], 113
 • Sözlük,319-33
 1    


Birecik, Halfeti, Suruç,  Bozova İlçeleri ile Rumkale'deki Taşınmaz Kültür Varlıkları
,[Ed.Aynur Durukan], GAP İdaresi Yayınları,Ankara 1999. 

 • Hamamlar, 133-139
 • Türbeler, 143-169
 • Şeyh Cemalettin Türbesi,  148-150 (M. Acara ile)
 • Yatır, 170
 • Değirmen, 222
 • Çekem Mahellesi Mescidi ve Türbesi, 242-246 (S. Alp ile)
 • Latifzade Hamamı, 247-250
 • Suruç ve Çevresi Tarihçesi, 270-296
 • Akgün Ailesi Kasaba Odası, 305-306
 • Değirmen, 307
 • Büyükhan Köyü Değirmeni, 325
 • Değerlendirme, Hamamlar, 377-382 (A. Durukan ile)
 • Değerlendirme, Türbeler, 383-388 (A. Durukan ile)
   

 

   

ULUSLARARASI MAKALELER

9  
"Divriği Hospital-Medieval Healing Venue and Its Acoustic Characteristics",
RISS Journal. Randwick International Social Sciences (RISS) Journal,
Vol.3, No.1, January 2022, pp.67-83 [İ. Mihaljinec ile].

8  
"A 13th Century Anatolian Defense Structure Divriği Castle",
Fortifications, Defence Systems, Structures and Features in the Past,
Vol. 13, Zagreb 2019, pp.251-263.

7  
"Architecture of Hospitals and Music Theraphy Healing in the Anatolian Seljuk State- A New Perspective" PESA International Journal of Social Studies, Vol:3, Issue:3, October 2017, pp.116-131. [With I. Mihaljinec]

6  
"The First Islamic Monument Kubbet'üs-Sahra (Dome of the Rock):

A New Proposition", PESA International Journal of Social Studies, Vol:3, Issue:2, June 2017, pp.135-147.

5  
"Surface Geophysical Investigations and Preliminary Excavation at the Divrigi Citadel"
, Mediterranean Archaeology & Archaeometry, (A. Büyüksaraç, E.Eser, Ö.Bektaş, A.Akay, S. Koşaroğlu), 12/2, 2012,  pp.129-138.

4  
"From The Roman Settlement of Aigai to Ayas",
Vjesnik Arheoloskoga Muzeja u Zagrebu (VAMZ), 3/XLII, Zagreb 2010, pp.421-441

3  


"Divriği Kalesi 2007",

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34/1, Mayıs 2009, s.38-42 [Kazı Raporu]

  2    


"Boyabat Kalesi", C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30/2 (2006), s.187-211 

1  


"Kinolis (Ginolu) Kalesi",H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21/2 (Aralık 2004), s.171-194 (MLA Modern Language Association of America, International Bibliography)  

   

 

   


ULUSAL MAKALELER
 

10  


"Tarsus (Makam Camii) İnsanlarında Ağız ve Diş Sağlığı", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2016, s.99-118 [P. G. Kırmızıoğlu, O. Başoğlu ve C. Pehlivan ile-Tarsus Tarihçesi ve Kazı Alanı Bölümü]

9  


"Tarsus Makam Camii ve Hz. Danyal Türbesi Kazısı", C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 38/2, 2014, s.1-34

8  

 

“Bir Mucizenin Düşündürdükleri”, 

Hayat Ağacı. Şehir Kültür Dergisi, Özel Sayı, 19 (2012), s. 55-62.

 

7  


"Ünye İç Kalesi",

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 4, Ankara 2010, s.19-52

 6  


"Asyatik Evren İmgesi: Sekiz Köşeli Yıldız", 

KÖK Araştırmalar, Güz 2005/2, (2007/VII-2), Ankara 2009, s.65-85 

 5  


“Karkamış Baraj Gölü ve Çevresindeki Kırsal Yerleşmeler ve Konutlar, 1999 Yılı Çalışmaları”,  Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999  Yılı Çalışmaları(Der.N. Tuna, J.Öztürk, J.Velibeyoğlu), ODTÜ Tarihsel Çevre Araştırma  ve Değerlendirme Merkezi (TAÇDAM), Ankara2001, s.529-546; İngilizce s.541-546. (M. Akpolat-S.Aydın ve B.Tosun ile) 

 4  


"11.-14. Yüzyıllarda Yapı Alanı-Ortamı Bakımından Suriye",

KÖK Araştırmalar, II/1 (2000), s.237-248 

 3  


"Selçuklu Miladı: 1243", 

Vakıf ve Kültür Dergisi, 3 (1998), s.27-28  

 2  


"Sivas'ta Bir Manifesto: Gök Medrese", 

Vakıf ve Kültür Dergisi, 2 (1998), s.27-28
  

 1  


"Küre-i Hadid Köyü'nde Candaroğlu İsmail Bey Camii", 

Vakıflar Dergisi, 26 (1997), 237-248  

   

 

   


BİLDİRİLER
 

29   I. Mihaljinec-E.Eser, "Cultural legacy of Anatolian Seljuks with emphasis on hospital buildings", Studies on Seljuk and Ottoman Art, Turkologentag 2023, 21 September 2023, Vienna
28   "Divriği bastion and towers in the light of archaeological excavations",                  Online International Conference on Byzantine, Western and Post-Byzantine Towers (10th-16th Centuries), Friday 18-Sunday 20 November 2022, 7th Session-Eastern and Western Towers, Day 2, Saturday 19 November 2022, 18:30-18:50. Zoom link: https://authgr.zoom.us/j/96432922546?pwd=UlREM210UytNSFhGWDRPNU9JUGlNQT09 [With I. Mihaljinec]
27  
"Türk Sanatında Biçim Değiştirme Kavramı ve 
Bilinmeyen Bir Sivas Örneği",
Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönü ile Sivas Sempozyumu,
25-27 Nisan 2019, Sivas
26  
"Divriği Kalesi Cam Bilezik Buluntuları",
Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönü ile Sivas Sempozyumu,
25-27 Nisan 2019, Sivas [M. Şahin ile]
25  
"A 13th Century Anatolian defence structure: Divriği Castle", 
Fortifications, Defence Structures and Features in the Past, Book of
Abstracts, Institute of Archaeology, Zagreb, 7th-9th June 2017.
24  
"
Divriği Kalesi: 2016", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 22-26 Mayıs 2017, Bursa [M.Görür-M. A. Eser ve M. Şahin ile]

23  
"The First Islamic Monument Kubbet'üs-Sahra (Dome of the Rock): A New Proposition"
ICPESS 2017, Sarajevo, Bosnia, 19-22 May 2017

22
 
"Architecture of Hospitals and Music Thrapy Healing in the Anatolian Seljuk State-A New Perspective", ICPESS 2017, Sarajevo, Bosnia, 19-22 May 2017, [With I. Mihaljinec]

21  
“Bracelets Findings of Divrigi Citadel”, International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Belgrade, Serbia, October 20-October 23, 2016

20  
“Dome of the Rock as the First Islamic Monument”, 2nd International Scientific Researhes-Humanities and Social Sciences Congress, IBAD-2016, October 6-9, 2016 Vienna (Cancelled)

19  
"Divriği Kalesi: 2015", 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 23-27 Mayıs 2016, Edirne, Ankara 2017, s. 223-236 [M. Görür ve M. A. Eser ile]
18  
"Divriği Kalesi: 2014", 37. Kazı Sonuçlar Toplantısı, 11-15 Mayıs 2017, Erzurum, [Basılmadı]
 17    

Divriği Kalesi: 2013", 
36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,02-06 Haziran 2014Gaziantep,  Ankara 2014, s.525-540 [M. Görür ile].

16  

"Divriği Kalesi: 2012", 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013Muğla, Ankara 2014, s.166-177.

 15    
"Divriği Kalesi Kazısı: 2006-2012", XVI.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Ekim 2014/Proceedings of the Symposium of Medieval-Trukish Era Excavations and Art History Researches, 18-20th October 2012, Sivas 2014, s.405-420.

14  
"Divriği Kalesi:2011", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-01 Haziran 2012, Çorum, Ankara 2013, s.415-426.

13  
"Divriği Kalesi, 2010", 33Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2011, Malatya, 4,  Ankara 2012, s.437-446 (A.Başak Akay ile).

  12   
"Erken Osmanlı Mimarlığında Timurlu Etkileri", Tarihselden Moderne Özbekistan. Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 13-17 Temmuz 2009, Ankara (T.Yazar-Erdal Eser), [Sözlü Bildiri].


 11  
“Sivas Müzesi Türk-İslâm Eserleri Koleksiyonu: Sayısal Değerlendirme Çalışması”,
Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, II, 27-30 Ekim 2008, Sivas 2009, s.225-236.

 10  

"Divriği Kalesi 2007: Yukarı Kilise Çalışmaları", 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara, (M.Acara Eser-T.Yazar ile) 

 9  

"Oylum 2006: Mozaikli Bazilika Kazısı", 29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Ankara 2008, s.189-204 (E.Özgen-M. Acara-A.Engin ile)

 8  

"Divriği Kalesi Yüzey Araştırması 2006", 25.Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, ankara 2008, s.247-256 (M.A.Eser ile)

 7  

"Kösadağ Savaş Alanı Araştırmaları", 25. Uluslararası  Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Ankara 2008, s.247-256

 6  

"Ortaçağ'da Ayas", X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Prof.Dr.Örcün Barışta'ya Armağan, Ankara 3-6 Mayıs 2006 (Sözlü Sunum)

 5  

"Anadolu Selçuklu Dönemi'nde Sultani Pul: Sikke. II. Gıyaseddin Keyhüsrev Sikkeleri", IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Nisan 2005, Erzurum, Erzurum 2006, s.239-248

 4  

"Doğu'dan Yükselen Selçuklu Işığı Sivas", Cumhuriyet'in 80. yılında Sivas Sempozyumu  Sivas, 15-17 Mayıs 2003, Bildirileri, Sivas 2003, s.671-691

 3  

"Zengi Dönemi Halep Kutsal Yer Kültü", Ortaçağ'da Anadolu. Prof.Dr.Aynur Durukan'a Armağan,Ankara 8-9 Mayıs 2001, Ankara 2002, s.251-268 

 2  

"Sanatta Etkileşim: Oluşum ve Yöntem Üzerine İki Örnek", Uluslararası "Sanatta Etkileşim/Interaction in Art" Sempozyumu, Ankara 25-27 Kasım 1998, Ankara 2000,s.20-27 (M.Acara ile)

 1  

"A Timurid Inscriptions in Anatolia", 10th International Congress of Turkish Art, Geneva 1995, s.305-313

   

 

     
    ÇEVİRİ
1  
Stephen Vernoit, "The Rise of Islamic Archaeology",

Muqarnas, vol.14 (1997), pp.1-10
C.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
42/2, s.164-180

     
   

ÖZET KİTAPÇIĞI

4

 
"13. Yüzyıl: İlhâni Etki Açmazı",
Cengiz Han ve Mirası, Workshop.
Türkiye Bilimler Akademisi, Alaaddin Keykubad Üniversitesi,
15 Eylül 2020, Alanya

3

 
"Kösedağ Savaşı'nın Demir Giysileri: Zırhlar",
1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar
Tarafından İşgali, Uluslararası Şûrası-Sempozyumu
10 Aralık 2017, Sivas


2

 
"A 13th Century Anatolian defence structure: Divriği Castle", 
Fortifications, Defence Structures and Features in the Past, Book of
Abstracts, Institute of Archaeology, Zagreb, 7th-9th June 2017, pp.57-58

1

 
"Braceletes Findings of Divriği Citadel", 
International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS)
20-23 October 2016, Belgrade/Serbia, 2016: 26.

 

 

 
 
   
ALINTILAR

6  
 • Akpolat, Mustafa S. ve Erdal Eser (2004) (Ed.), Ankara Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi (Ankara: Ankara Enstitüsü Vakfi Yayinlari).

Sadioğlu, Uğur,  Tiryaki, Veysel,  Korkmaz, Abdullah -  ALTINDAG BELEDIYESI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKASININ DEGERLENDİRİLMESİ, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, Cilt 71, No. 3, 2016, s. 757 – 796

 • Durukan, Aynur – Eser, Erdal, “Ahi Şerafeddin (Arslanhane) Camisi” Ankara Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi, Ankara 2004, 143-146. / Durukan, Aynur – Eser, Erdal, “Alâeddin Camisi”, Ankara Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi, Ankara 2004, 130-131. / Durukan, Aynur – Eser, Erdal, “Saraç Sinan Mescidi ve Türbesi” Ankara Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi, Ankara 2004, 149-150.

Arslan, Muhammet . ANADOLU’DA SELÇUKLU ÇAGI CAMI ve MESCIT MIMARISI (Plan-Mimari-Süsleme) Doktora Tezi, Erzurum 2017

 • Eser, Erdal, “Tunceli Ili Çemişkezek Ilçesi Yelmaniye Camii (Medrese Camii)”, Yayinlanmamiş Bilim Uzmanligi Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 1995.

Hızlı, Mefail - Anadolu’daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal, Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 2004, 371-409

 • Eser, Erdal. (1998), “Sivas’ta Bir Manifesto: Gök Medrese”, Vak›f ve Kültür Dergisi 1/2: 27-28.

Şaman Doğan, Nermin . Bezemeye Bakış: Anadolu’da Ilhanlı Izleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2003, Cilt: 20, Sayı: 1,  ss. 150-166

 • Erdal   Eser     “A Timurid Inscription in Anatolia”,  Art Turc/Turkish Art 10 Congrés International d’art Turc Genéve, Foundation Max          van Berchem, Genéeve 1999, rp. 305-315.

Baluken, Yusuf -  Çend Dokument ji Serdema Mîrektiya Melkîşî (A Few Documents from the Period of the Malkishi Emirate), Jimar 7, Sal 4, 2017, 117-128

 • Erdal Eser, “Kinolis (Ginolu) Kalesi”; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004, Cilt: 21, Sayi:12, s. 171.

Tırıl, Alpay . Antik paflagonya kentlerinin. Turizm coğrafyasi bağlaminda değerlendirilmesi ve destinasyon geliştirme önerileri, uluslararasi taşköprü pompeipolis bilim kültür sanat araştirmalari sempozyumu, tam metin kitabi, Nisan 2017, ss 1027-1044

 • ESER, Erdal, (2006), Boyabat Kalesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralik 2006, Cilt: 30, No: 2, Sayfa: 187-211.

Deniz, Taşkın . THE TWO LEVEL CITY, THE LAND OF BLACK DIAMOND: ZONGULDAK, URBAN AND URBANIZATION, St. Kliment Ohridski, University Press, Sofia 2014, ss 32-47

 • ESER, ERDAL (1998); "Sivas'ta Bir Manifesto: Gok Medrese". Vakzfve Kiiltiir 1/2, 27-28. Ahsen Turan, Fatma, Şaman Doğan, Nermin - Cosmic Tree and Its Reflections on Anatolian Turkish Art, 53rd Annual meeting of the permanent İnternational Altaistic conference, Institute of oriental manuscripts, 2010, ss 268-281
 • Eser, Erdal, “Kure-i Hadid Köyü’nde Candaroglu Ismail Bey Camii”, Vakiflar Dergisi, 1997, c. 26, sy. 26, s. 237-248.

 Tuluk, Ömer Iskender . Cumhuriyet Dönemi Mimarlik Dergileri ve Mimarlik Tarihi Yazilari Bibliyografyasi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2009, 485-556

 • Eser, Erdal (1997). “Kure-i Hadid Köyü’nde Candaroglu Ismail Bey Camii”. Vakiflar Dergisi, 26: 237-248. / Eser, Erdal (1998). “Sivas’ da Bir Manifesto: Gök Medrese”. Vakif ve Kültür Dergisi, Agustos 1998. 1(2): 27-28.

Çinar, Hüseyin, Koyuncu Kaya, Miyase - Vakiflar Kaynakçasi, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ YAYINLARI- 117, 2015

 • Eser, Erdal, “Selçuklu Miladi: 1243”, Vakif ve Kültür, 1/3, 1998.

Demircan, Adnan - CUMHURIYET DÖNEMI (1923-2001), ISLAM TARIHI VE MEDENIYETI ÇALIŞMALARI (BIR BIBLIYOGRAFYA DENEMESI), ŞANLIURFA-2002

 • Eser, Erdal. (2000), 11- 14. Yüzy›llar Anadolu-Suriye Sanat Ilişkileri (Cephe Mimarisinde Suriye Etkileri), Hacettepe Üniversitesi: Yayımlanmam›ş Doktora Tezi.

Şaman Doğan, Nermin - Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanogulları - Memluklu Sanatı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2006, Cilt: 23, Sayı: 1, ss. 131-149

 • Eser E. (2009), « From the Roman Settlement of Aigai to Ayas », Vjesnik Arheoloskog muzeja u Zagrebu 18, p. 421-441.

Gwiazda, Mariusz - Les miscellanea de la collection du pere Jean Mécérian, Mélanges de l’Université Saint-Joseph, Volume LXV – 2013-2014, éthique, politique et rhétorique dans les traités et leurs commentaires, de l’antiquité a la Renaissance. Orient et Occident, 2014, 455-485

 • Eser, Erdal (2006). Boyabat Kalesi, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 30, No:2, Aralik, 187-211.

BOZ, Mustafa,  YURDAKUL, Sevde Burcu,  TURDUBEKOVA, Sapargül - YERLI VE YABANCI TURISTLERIN SINOP’UN KÜLTÜR TURIZMI. ÇEKICILIKLERINE VE ALTYAPISINA ILIŞKIN ALGILARI,  MANAS Journal of Social Studies 2017, Vol. 6, No. 5, 49-65

 • Ankara : Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi, editörler Mustafa Servet Akpolat, Erdal Eser. Ankara Enstitüsü Vakfi, Ankara 2004;

Koç, Gülçin . Sadullah Efendi’nin Ilm- i Nücum Kaynaklarından Tanzimat Ankarasına Bir Katkı, TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI, 369-392

 • Eser, E., “Tarsus Makam Camii ve Hz. Danyal Türbesi Kazisi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 38/2, 1-34.

AYDIN, Ayşe - Tarsus Bölgesi’nin Roma dönemi’nden erken Hırıstıyanlık dönemı sonuna kadar tarihi-cografyası ve yapıları, Tarsus Müzesi Taş Eserleri, Heykeltıraşlık ve Mimari Plastik Eserleri, MERSIN ÜNIVERSITESI, KILIKIA ARKEOLOJISINI ARAŞTIRMA MERKEZI (KAAM) YAYINLARI – 5, 2016, 35-40

 • Erdal Eser, “Zengi Dönemi Halep Kutsal Yer Kültü”, Ortaçađ’da Anadolu: Prof.Dr. Aynur Durukan’a Armađan (haz. Nermin Şaman Dogan), Ankara 2002, s. 251-260

Türkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi : Yusuf - Zwemer, Samuel Marinus. 2013. 44. c. (16, 583 s.) : s.274

 • Eser, Erdal, “Tunceli Ili Çemişkezek Ilçesi Yelmaniye Camii (Medrese Cami)”, Y.L.T., Hacettepe Ün., Ankara, 1995.

DEMIRKAYA, Fulya Üstün . Türkiye ve Şehirlerine Mimarlik Tarihinden Bakmak: Seçilmiş Tez Bibliyografyasi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, 2009, 605-658

 

     
5   11-14. Yüzyıllar Anadolu-Suriye Sanat İlişkileri. (Cephe Mimarisinde Suriye Etkileri)
   
 • N.Ş. Doğan, "Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları-Memluklu Sanatı", Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23/1, 2006: 131-149.
 • N.Ş.Doğan ve T. Yazar, "Anadolu Selçuklu ve BEylikler Dönemi Mimari Süslemesinde Küre, Küre ve Konik Kesiti/Kabara/Rozet", H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1, 2003: 221-224
     
4   "Küre-i Hadid Köyü'nde Candaroğlu İsmail Bey Camii", Vakıflar Dergisi, 26 (1997), 237-248 
   
 • A. Durukan, "Beylikler Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit", Eelctronic Turkish Studies, 9/10, 2014: 391-502.
 • İ. Yıldız, "Sivas Şarkışla Hardal Köyü Camisi", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 23, 2009: 215-226.
     
3   Ankara Başkentin Tarihi (M.Akpolat-E.Eser)
   
 • C. Güray, Ankara Geleneksel Müzik Kültürümdeki Dini Simgeler
     
2   "Kinolis Kalesi"
   
 • E. Eser, " Boyabat Kalesi", C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30/2, 2006
     
1  
Anadolu'daki Güneş Saatleri Kataloğu

   
 • Atilla Bir ve diğerleri, "Fatih Sultan Mehmed Camii Güneş Saatlerinin Yenilenmesi. The Renovation of the Fatih Sultan Mehmed Mosque Sundials", Vakıf Restorasyon Yıllığı, 7, 2013: 15-20
 • Yasemin Özdemir, "Anadolu Güneş Saatleri. Sun Dials in Anatolia", Acta Turcica. Kültürümüzde İklim ve Mevsimler, V/1, 2013.
   

 

   

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER-SEMİNER-KONFERANS-TOPLANTI

36  

"İslâm Sanatı'nın Manifestosu: Kubbet'üs Sahra",

Science on Stage Türkiye, 8 Kasım Salı 2022, 20:30

35  
"Kubbet'üs Sahra",
Akantüs Kültür Sanat
Konferans Dizisi II,
21 Ocak 2022, Cuma, 19:30

34  
"Divriği Kalesi",
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Kazı Buluşmaları XVIII,
Türk-İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
20 Ocak 2022, Perşembe, 19:30"

33  
"Toprak Kale, Kale Evleri Projesi, İlk Bulgular",
SCÜ. Sanat Tarihi Kulübü, 
Edebiyat Fakültesi B Binası Konferans Salonu, 22.12.2021, 15:00

32  
"Divriği Yapı Topluluğu
-Hayatta Ortaklık-Sanatta Ortaklık",
The Woman Has a Name. Ecco Homo,
Final Webinarı, 24 Mayıs 2021, Saat: 20.30

31 
 
"Sivas Toprakkale Kazıları ve Aziz Vlas Çalışmaları" Webinar
Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği,
Çevrimiçi Sanat Tarihi Konuşmaları, 07 Nisan 2021, 19:00.

30  
"Arkeoloji" Webinar
Doğa ve Arkeoloji Okulu,
Kadının Adı Var,
Ecco Homo First People,
eTwinning Projects, 05.12.2020, 21:00-23:00

29  
"Divriği Ulu Cami Yapı Topluluğu Üzerine"
Işık Saçanlar, TRT Radyo 1,
24 Haziran 2020, 20:00.

28  
"Divriği Kalesi Kazısı: 2007-2018",
Necmeddin Erbakan Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü, XVIII. Sanat Tarihi Konferansları,
19 Haziran 2020.

27  
"İran: Günümüzdeki Geçmiş/Iran: Past in the Present" 
C:Ü. Sanat Tarihi Kulübü Etkinlikleri, 27 Mayıs 2019

26  
"Kösedağ Savaşı'nın Demir Giysileri: Örgü Zırhlar",
1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali
Uluslararası Şûrası, Cumhuriyet Üniversitesi, 10 Aralık 2017

25  
"I. İzzeddin Keykavus Şifaiyesi -Soru ve Sorunlar"
Sultan Şehrimizin Darü'ş-şifası,
Panel, 6. Sivas Kitap Günleri, 8 Eylül 2017

24  
"Dokunulmaz Kudüs'e Dokunulamaz!"
Vakıf Medeniyeti ve Kudüs Paneli,
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 08.05.2017

23  


Kutsalın Devşirilmesi: Kubbet’üs-Sahra”,                                                Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 15 Nisan 2016, Eskişehir.

 

22  


“Divriği Mengüceklileri”, ÇTAS 2013, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, A.Ü.D.T.C.F., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 28-30 Aralık 2015, Ankara [Sözlü Bildiri].

21  

Divriği Kalesi Kazısı, T.C. Erciyes Üniversitesi, Sanat Tarihi Kulübü, 29 Kasım 2013, Kayseri

20  

Divriği Külliyesi'nin Sorunları, ÇTAS 2013, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, A.Ü.D.T.C.F., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 19-22 KAsım 2013, Ankara

19  

"Kazı Çalışmaları ve Tarihi Eserler", Divriği İçin Yönetim Planı Çalıştayı, 9 Temmuz 2012, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEP, İstanbul 2012

18  

"Divriği Kalesi Kazısı: 2011", 34.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-01 Haziran 2012, Çorum

17  
"Divriği Toplantısı", ÇEKÜL VAKFI, İstanbul, 11.10.2011

 16   
"Vakfiye Verileri Işığında Kültür Tarihimiz",
Panel. Sanat ve Kültür Açısından Vakıf Müessesesi, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü 27. Vakıf Haftası, 03-09 Mayıs 2010, Sivas  03 Mayıs 2009
 
 15  

Sivas-Sebestea ve Aziz Vlas'ın Mezarları. Sivas-Sebestea and The Tombs of St.Blaise, Akdeniz Araştırmaları Merkezi, Dubrovnik, 17 Mart 2009

 14  

Sivas-Sebestea ve Aziz Vlas'ın Mezarları. Sivas-Sebestea and The Tombs of St.Blaise, Zagrep Şehir Müzesi, Zagrep 13 Mart 2009

 13  

Arkeolojik Buluntular Eşliğinde Divriği Kenti. Old Town Divrigi in The Light of Archaeological Findings, Zagrep Şehir Müzesi, Zagrep 13 Mart 2009 

 12  

Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi. Türkiye'deki Dünya Miras Alanları'nın Güncel Durumlarının Saptanması Raporu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Türkiye'deki Dünya Miras alanları Değerlendirme Çalıştayı, İstanbul, 17-20 Nisan 2008

 11  

Divriği Kalesi Araştırmaları. Arkeoloji-Sanat Tarihi Günler 1, C.Ü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 14-18 Nisan 2008

 10  

Divriği Kalesi Kazısı. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2007, 27-30 Kasım 2007, Ankara

 9  

Doğu Anadolu'da 14.-15. Yüzyıl Mezar Mimarisi. İmparatorlukların Kesiştiği Yerde: 14.-15. Yüzyıllarda Doğu Anadolu Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2007, İstanbul (T. Yazar ile)

 8  

Şam Ümeyye Camii Mimarisi ve Tarihi. Erciyes Üniversitesi, 24 Nisan 2007, Kayseri

 7  

Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları Üzerine Bir Deneme. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2006, 10-13 Mayıs 2006, Ankara 

 6  

Selçuklu Uygarlığı. Gaziantep İl Kültür Müdürlüğü ve TUREB (Turist Rehberleri Birliği) GARED (Güneydoğu anadolu Profesyonel Turist Rehberleri Derneği), Gaziantep 26-27 Kasım

 5  

Türk Sanatı'nda Biçim Değiştirme: Bir Sivas Örneği. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2005, 07-11 Haziran 2005, Ankara

 4  

Asyatik Evren İmgesi: Sekiz Köşeli Yıldız. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2004, 04-07 Mayıs 2004, Ankara

 3  

Selçuklu-Beylikler Dönemi Sanatı. Türk-İngiliz Kültür Derneği, 21 Mayıs 2004 

 2  

Ani Tigran Honents Kilisesi 2003 Yılı Çalışmaları. VIII. Ortaçağ ve türk Dönemi Kazıları ve Sanat tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2004 Sakarya,  (T. Yazar ile)

 1  

Tokat Nureddin İbn-i Sentimur Türbesi Üzerine Bazı Görüşler.  Hacettepe Üniversitesi 30. Kuruluş Yılı Etkinlikleri. Arkeoloji-Sanat Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Semineri, 1 Mayıs 1997

   

 

   

 PROJE-EKİP ÜYELİĞİ-KAZI-RAPOR 

2022  
SİVAS KALESİ 
KALE EVLERİ PROJESİ
TEMEL KAZILARI [SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ BAŞKANLIĞINDA]

 
SİVAS AZİZ VLAS MEZAR ALANI KAZISI [SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ BAŞKANLIĞINDA]

     
2021  
SİVAS KALESİ 

KALE EVLERİ PROJESİ
TEMEL KAZILARI [SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ BAŞKANLIĞINDA]

 
ST. BLAISE DOCUMENTARY FILM

CER MEDYA

 
SİVAS AZİZ VLAS MEZAR ALANI KAZISI [SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ BAŞKANLIĞINDA]

     
2020  
Sivas Kalesi
Kale Evleri Projesi 1. Etap
Temel Kazıları [SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ BAŞKANLIĞINDA]

 
Sivas, Boğazköprüsü Kitabe Onarım Raporu [M.Şahin ile]

      
2019  
Sivas Kalesi
Kale Evleri Projesi 1. Etap
Temel Kazıları [SİVAS ARKEOLOJİ MÜZESİ BAŞKANLIĞINDA]

 
Tarsus Vuslat Meydanı Kazısı Değerlendirme Raporu

             
2018  
Mersin İli, Silifke İlçesi, Atik Mahallesi 
670 Ada 3-4 Parseller Rapor

 
Divriği Kalesi Kazısı

 
Mersin İli Mut İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planı. Rapor

                 
2017  
Divriği Kalesi Kazısı

 
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi 340 Ada 1 Nolu Parsel Değerlendirmesi

        
       
2016  
Divriği Kalesi Kazısı

 
Divriği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Değerlendirmesi [UTTA]

 
Sivas Kalesi: Sondaj-Jeoradar Raporları ve Proje-Alan Uyumu Değerlendirmesi [Sivas Belediye Başkanlığı]

     
2015     
  Divriği Kalesi Kazısı
  Divriği Mezbahane Köprüsü [Temizlik-Rapor]
  Koray Gürleyük, Sivas Sikkeleri, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü [Rapor]
     
2014   Divriği Kalesi Kazısı
     
2013   Divriği Kalesi Kazısı
  Zagreb Müzesi, İslâmi Sikkeler Koleksiyonu Envanter Çalışması
      
2012    Gülek Kalesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu
  Divriği Kalesi Kazısı
   

 

 2011      Mersin-Gülnar, Bozcaşıh Türbesi Restorasyon Projesi (ST Raporu)
  Diyarbakır, Eğil Kalesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu
  Makam-ı Danyal Camii Kurtarma Kazısı (Tarsus Müzesi Başkanlığında)
  Divriği Kalesi Kazısı
     
2010  
 
  Diyarbakır, Eğil Kalesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu
  Makam-ı Danyal Camii Kurtarma Kazısı (Tarsus Müzesi Başkanlığında) 
  Divriği Kalesi Kazısı
   

 

2009   Divriği Kalesi Kazısı 
        
2008   Urfa Askeri Kışla-Millet Han Kazısı (Urfa Müzesi Başkanlığında)
    Sivas Selçuklu Parkı Arkeolojik Kazısı (Sivas Müzesi Başkanlığında) 
    Ayas/Yumurtalık Deniz Kalesi Restorasyon Projesi, A-B Mekânları Kazısı (Başkan) 
    Divriği Kalesi Kazısı
2007   Divriği Kalesi Kazısı
    Kilis Oylum Höyük Kazısı (Prof.Dr. Engin Özgen Başkanlığında) 
    Elmalı Hacı Musalar Höyüğü Kazısı, 24.06-20.07 2007, (Doç.Dr. İ.Özgen Başkanlığında) 
    Ünye Kalesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
2006   Aksaray Ulu Camii  Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
    Tarsus Aziz Paulus Kilisesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu
    Gaziantep Kalesi Restorasyon Projesi, Arkeojeofizik Değerlendirme Çalışması
    Anadolu Savaş Alanları Araştırmaları: Kösedağ Savaş Alanı ve Divriği Kalesi Yüzey Araştırması (Kişisel Proje) 
2005   Ortaçağ'da Ayas (Kişisel Proje) 
    Boyabat Kalesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
    Ankara Valilik Konağı Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
    Sivas Müzesi, Kösedağ Savaşı Buluntuları, (Kişisel Proje) 
    Sivas Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan türk-İslâm Dönemi Eserleri. Sayısal Değerlendirme Çalışması (Kişisel Proje) 
    Anadolu Selçuklu Döneminde Sultani Pul: Sikke (Kişisel Proje) 
2004   Ani Ören Yeri Kazısı (Prof.Dr. Beyhan Karamağaralı Başkanlığında)
2003   Ani Ören Yeri Kazısı (Prof.Dr.Beyhan Karamağaralı Başkanlığında) 
    Anadolu Güneş Saatleri. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu. Sanat Tarihi, Fizik, Heykel Bölümleri, Yeni ve Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ortak Projesi (Prof.Dr.Demir İnan Başkanlığında) 
2002   Kinolis Kalesi, Restitüsyon-Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
    Cide, Rıfat Igaz Evi, Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
1998   Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova İlçeleri ile Rumkale'deki Taşınmaz Kültür Varlıkları, GAP İdaresi-Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ortak Projesi (Prof.Dr. A. Durukan Başkanlığında) 
    Ayas/Yumurtalık Kalesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
1997   Erzincan Kemah Kalesi Restorasyon Projesi, Sanat Tarihi Raporu 
1996   Gaziantep, Şire Hanı Restorasyon Projesi (Yrd.Doç.Dr.M.S.Akpolat Başkanlığında) 
1989   Bitlis-Ahlat Ören Yeri Kazısı (Prof.Dr. Haluk Karamağaralı Başkanlığında) 
1988   Menemen-Panaztepe Kazısı (Doç.Dr.A.Erkanal Başkanlığında) 
   

 

   

ÖDÜL

 2001  


Araştırma Grubu Başarı Ödülü,

Hacettepe Üniversitesi. Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova İlçeleri ile Rumkale'deki Taşınmaz Kültür Varlıkları. GAP İdaresi-Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ortak Projesi (Prof.Dr.A. Durukan Başkanlığında)

 1991  


İhsan Doğramacı Başarı Ödülü.
 

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölüm Birinciliği 

   

 

   

EDİTÖRLÜK

5   Alp Doğu Eser, Yapay Zekâ ve Sanat. Sanatçılarla Tartışmalara Bir Bakış, Ütopya Yayınevi, Ankara 2023, ISBN: 978-625-99855-6-5
4   Alp Doğu Eser, Sanatın NFT Hali, Myrina Yayınları, Ankara 2023, ISBN: 978-605-72813-2-6
3   Alp Doğu Eser, Günümüz Sanatına Eleştirel Bir Bakış, Myrina Yayınları, Ankara 2023, ISBN: 978-605-72816-8-8
2   Alp Doğu Eser, Is Contemporary Art A Fraud or A Truth, Avelina Lésper Analys, Myrina Yayınları, Ankara 2023, ISBN: 978-605-72620-5-9
 1   Ankara. Başkent'in Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi. Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları (M.S.Akpolat ile) 
   

HAKEMLİK

 2  

"Kültürel Etkileşim Üzerine: Karamanoğulları-Memluklu Sanatı", 

 H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi 

 1  

"Cumhuriyet Dönemi Anıt Heykellerinde Kadın İmgesi",

 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi

   

 

   

 BURS

2013  


Zagreb Arkeoloji Müzesi İslâmi Sikkeler Koleksiyonu 
Envanter Çalışması

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

 2005  


Ortaçağ'da Ayas Araştırma Bursu. 

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Doktora Sonrası Araştırma Bursu

   

 

   

GÜNCEL 

27  

"Doktor Aziz Vlas'ın Mezarı İnanç Turizmine Kazandırılıyor" 

Aktüel Arkeoloji, 10.02.2021, 16:12

26  

"Sivas Kalesi Kazıları-Şehrin Tarihi Eserleri"                                                   

Şehir Meclisi, 06.10.2022, Perşembe, 22:15.                                                           

25  
"Sivas Kale Evleri Projesi",
TRT 1, Anadolu'dan Sesler, Yüzler, Renkler Programı,
18 Nisan 2022, Saat 15:00

24  
"Kayıtlarda Geçen En Eski Sivaslı: Doktor Aziz Vlas",
Hayat Ağacı, Şehir Kültür Dergisi, 38 (2020), s.82-85.

23  
"Divriği Kalesi",
ARKHE Arkeoloji, Gezi, Kültür ve Sanat Dergisi,
3, Kasım-Aralık 2017, s.6-11.

22  
"Şifahiye Hakkında Bazı Yeni Görüşler",
Hayat Ağacı, Şehir Kültür Dergisi, 33 (2017), s.56-62.

21  
"Piramitleri Kim Yaptı?",

Sivas İrade. Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, 05 Nisan 2017

  20  
 
"Çevre ve İnsan"
, Sivas İrade. Günlük Bağımsız Siyasi Gazete,
31 Mart 2017

19  
"Uzlaşma Kültürü-Tartışma Kültürü",
Sivas İrade. Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, 22 Mart 2017

18  
"Büyük Lokma Ye!", Sivas İrade. Günlük Bağımsız Siyasi Gazete,
16 Mart 2017

17  
"Uzay", Sivas İrade. Günlük Bağımsız Siyasi Gazete, 07 Mart 2017 

16  
"Büyük Devlet", Sivas İrade. Günlük Bağımsız Siyasi Gazete,
03 Mart 2017

15  

“Tuğut Köyü Nasıl Kurtulur?”, Divriği (Aylık Siyasi Gazete), Haziran 2016, s.6

14  

"Yücelik Beldesi Sivas: Yapılar ve Meydan Kazısı Üzerine Notlar" 3. Sivas Günleri, 16-18 Kasım 2012, Feshane İstanbul,18 Kasım 2012.

13  

"Bir Mucizenin Düşündürdükleri", Hayat Ağacı, Şehir Kültürü Dergisi, Özel Sayı, 19 (2012), s.55-62,

 12  

"Kale'de Kazı Çalışması Başladı", Divriği (Aylık Siyasi Gazete), 1 Ağustos 2009, s.5 

 11  

"Neden Divriği Kalesi ?", Divriği (Aylık Siyasi Gazete), 1 Ağustos 2008, s.11

 10  

"Divriği Mucizesi Üzerine", Divriği (Aylık Siyasi Gazete),  1 Temmuz 2008, s.8 

 9  

"Divriği Mucizesi Üzerine", Egemen Gazetesi, 06 Haziran 2008

 8  

"Uyuyan Dev Sivas", Sarissa, 1/4, Sivas 2007, s.42-43 

 7  

"Sivas Ulu Camii", Yiğidoların Sesi, 2/19 (2006), s.38-39 

 6  

"2863 Sayılı Kanun ve Biz",Yiğidoların Sesi, 1/5 (2005), s.29 

 5  

Dârü'l-âlâ/Yücelik Beldesi Sivas", Yiğidoların Sesi, 1/4 (2005), s.29 

 4  

"Sivas Manifestosu", Yiğidoların Sesi, 1/3 (2005), s.28-29 

 3  

"Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Jandarmanın Rolü",Jandarma Dergisi, 98 (Haziran 2002), s.33-35 

 2  

"Şehir ve Mekân", İçel Sanat Kurumu Bülteni, 56 (1997), s.11-12 

 1  

"Arkeoloji-Sanat Tarihi ve Asıl Soru (n)", İçel Sanat Kurumu Bülteni, 55 (1997), s.34 

   

 

     
    SERTİFİKALAR
1  
TEMEL UZAKTAN EĞİTİM, UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILACAK OLAN MICROSOFT TEAMS PROGRAMI,

TELİF YASASI VE UZAKTAN EĞİTİM MATERYALLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME AMACI İLE DÜZNLENEN
SERTİFİKA PROGRAMI, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SERTİFİKA, 29.09.2020-01.10.2020 [ULUSAL]

2  
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN 
ÖĞRETİM ÜYELERİNİ EĞİTİM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN
SERTİFİKA PROGRAMI, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ,  SERTİFİKA, 15.04.2020-19.04.2020 [ULUSAL]